WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF AIPEU GROUP 'C' MAHARASHTRA CIRCLE

Thursday 5 February 2015

खार कॉलोनी पोस्ट ऑफिसचे आज CBS ची सेवा चालू करण्यात आली. त्यासाठी खार कॉलोनी पोस्ट ऑफिस मधील कर्मचारी वर्गाचे हार्दिक अभिनंदन.