WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF AIPEU GROUP 'C' MAHARASHTRA CIRCLE

Wednesday 11 February 2015

  मातृशोक 
कॉम गणपत खेडेकर संघठन सचिव AIPEU Gr 'C' महाराष्ट्र सर्कल यांच्या मातोश्री दिनांक १०-०२-२०१५ रोजी स्वर्गवाशी झाल्या. देव मृत्म्यास शांति देवो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना.  कॉम खेडेकर कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.