WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF AIPEU GROUP 'C' MAHARASHTRA CIRCLE

Monday, 23 November 2015

कॉमरेड

     आपणास ऐसी विनंती करण्यात येत आहे की जे सर्कुलर प्रसिद्ध केले आहे ते आपण सर्वाणि  तयार  करून  आपापल्या विभागात प्रसिद्ध करणे  कारण नेल कमी आहे. जेसीएम  छे पत्रक येई पर्यट वाट पाहू नका.