WELCOME TO OFFICIAL WEBSITE OF AIPEU GROUP 'C' MAHARASHTRA CIRCLE

Saturday, 21 November 2015

कॉमरेड सभासद बंधू-भगिनी
                                         आपणास महितीच आहे की दि १९-११-२०१५ रोजी ७ व्या पे कमीशने आपला रिपोर्ट सरकारला सादर केला. त्यामध्ये आपल्याला हवी तशी वाढ दिलेली नाही. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी दि. २७-११-२०१५ रोजी काळादिन म्हणून पाळावयाचा आहे. त्यामुळे त्यादिवशी काळ्याफीती लावून निषेध नोंदवायचा आहे. तरी आपण सर्वानी त्या दिवशी काळ्याफीती लावून सरकारचा निषेध करावा.सर्वच सरकारी कर्मचारी काळ्याफीती लावून सरकारचा निषेध करणार आहेत.